59 شهروند قرقیزستان از آلمان هوایی شدند

59 شهروند قرقیزستان از آلمان هوایی شدند

Tainynews – وزارت امور خارجه گفت: پرواز مستقر هواپیمایی هواپیمایی Condor با حامل 59 شهروند قرقیزستان در تاریخ 14 ماه مه از فرانکفورت به بیشکک رسید.

این پرواز توسط TUI CRUISES ترتیب داده شد تا 48 شهروند قرقیزستانی را به خانه خود بیاورد. آنها قبلاً در کشتی تفریحی سرآشپزهای دریایی کار می کردند. 11 شهروند که زودتر بلیط خریداری کرده اند و در آلمان اقامت داشتند ، در همان پرواز رفتند.

کلیه شهروندان وارد شده در یک مرکز پزشکی به محل مشاهده مشاهده شدند.

Author: admin