رهبری زنان رشد و توسعه را برای هر کشوری به ارمغان می آورد: اوزونیا اوجیلو هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل

رهبری زنان رشد و توسعه را برای هر کشوری به ارمغان می آورد: اوزونیا اوجیلو هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل

Tainynews – اوزونیا اوجیلو ، هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل گفت که زنان در قرقیزستان هنگام اوج گرفتن ویروس کرونا در خط مقدم بودند و کارهای زیادی برای نجات جان مردم انجام دادند …

Author: admin