ازبکستان تولید خودروهای الکتریکی را از سال 2025 آغاز می کند

ازبکستان تولید خودروهای الکتریکی را از سال 2025 آغاز می کند

Tainynews – رسانه های محلی گزارش دادند ، سازنده خودرو ازبکستان UzAuto Motors از سال 2025 تولید ماشین های الکتریکی را آغاز می کند.

سازنده خودرو در حال توسعه مفهومی از تولید حمل و نقل نوآورانه است.

برای 4 سال آینده بسیاری از مسائل باید حل شود ، از جمله سازماندهی ایستگاه های شارژ و باتری های ماشین.

Author: admin