52 مورد بهبودی روزانه از عفونت ویروس کرونا در قرقیزستان گزارش شده است

52 مورد بهبودی روزانه از عفونت ویروس کرونا در قرقیزستان گزارش شده است

Tainynews – 52 بیمار در طی روز گذشته از عفونت ویروس کرونا بهبود یافتند ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا در 11 مارس گزارش داد.

این بازیافتها شامل 19 مورد در بیشکک ، 12 مورد در منطقه ایسیک کول ، 9 مورد در منطقه چوی ، 2 مورد در اوش ، 2 مورد در منطقه اوش ، 2 مورد در منطقه تالاس ، 2 مورد در منطقه نارین ، 2 مورد در منطقه باتکن ، 1 مورد در جلال آباد است.

تعداد کل بهبودهای ناشی از ویروس کرونا از مارس 2020 به 83،718 رسیده است.

Author: admin