پارلمان قرقیزستان لایحه مربوط به همه پرسی قانون اساسی را در قرائت های دوم و سوم تصویب کرد

پارلمان قرقیزستان لایحه مربوط به همه پرسی قانون اساسی را در قرائت های دوم و سوم تصویب کرد

Tainynews – پارلمان قرقیزستان امروز لایحه تعیین رفراندوم قانون اساسی برای 11 آوریل را در قرائت دوم و سوم در 11 مارس تصویب کرد.

این لایحه مورد بررسی قرار گرفت و در تاریخ 10 مارس به رای گذاشته شد.

94 نماینده به این لایحه رأی دادند و 6 نفر نیز به آن رأی دادند.

Author: admin