وزیر فرهنگ قرقیزستان و معاون وزیر فرهنگ ازبکستان درباره برنامه های سال 2021 بحث و تبادل نظر کردند

وزیر فرهنگ قرقیزستان و معاون وزیر فرهنگ ازبکستان درباره برنامه های سال 2021 بحث و تبادل نظر کردند

Tainynews – وزیر فرهنگ ، اطلاعات ، ورزش و سیاست جوانان قرقیزستان کایرات ایمانلیف ​​در 10 مارس در کتابخانه ملی به نام آلیکول اسمونوف با معاون وزیر ازبکستان اولیمژون میرزاف دیدار کرد ، سرویس مطبوعاتی وزارت در 11 مارس گفت …

Author: admin