کامیون هایی با ماسک های پزشکی برای ربودن 28 میلیون روبل در مسکو. محموله با قرقیزستانی ها همراه بود

کامیون هایی با ماسک های پزشکی برای ربودن 28 میلیون روبل در مسکو. محموله با قرقیزستانی ها همراه بود

Tainynews – کامیون هایی با ماسک های پزشکی به قیمت 28 میلیون روبل در مسکو ربوده شدند ، این محموله همراه با بومیان قرقیزستان بود ، کانال تلویزیونی روسی REN TV گزارش …

Author: admin