لایحه همه پرسی قانون اساسی تحت فشار تصویب شد – نماینده مجلس

لایحه همه پرسی قانون اساسی تحت فشار تصویب شد – نماینده مجلس

جانار آکائف ، نماینده مجلس

Tainynews جانار آکائف ، نماینده مجلس در 11 مارس پس از تصویب لایحه تنظیم همه پرسی قانون اساسی برای 11 آوریل در قرائت دوم و سوم ، به خبرنگاران گفت: “خوب است ، اگر نمایندگان در هر جلسه مانند امروز کار کنند.”

Author: admin