مراسم رسمی دیدار روسای جمهور قرقیزستان ، ازبکستان در تاشکند برگزار شد

مراسم رسمی دیدار روسای جمهور قرقیزستان ، ازبکستان در تاشکند برگزار شد

Tainynews – مراسم رسمی دیدار رئیس جمهور قرقیزستان سدیر جپاروف و رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرضیایف امروز در محل اقامت کوقساروی برگزار شد.

پرچم های قرقیزستان و ازبکستان در میدان خارج از اقامتگاه به اهتزاز درآمد.

پس از اجرای سرودهای ملی ، سران کشورها گارد افتخار را مورد بازبینی قرار دادند.

سپس جپاروف و میرضیایف اعضای هیئت های رسمی خود را به دنبال راهپیمایی گارد افتخار به موسیقی ارکستر نظامی معرفی کردند.

پس از مراسم رسمی ، روسای جمهور برای حضور محدود به گفتگو پرداختند.

Author: admin