رئیس جمهور جپاروف در بنای یادبود استقلال و اومانیسم در تاشکند گل می گذارد

رئیس جمهور جپاروف در بنای یادبود استقلال و اومانیسم در تاشکند گل می گذارد

Tainynews – رئیس جمهور سدیر جپاروف امروز در 11 مارس در چارچوب سفر دولت به ازبکستان در بنای یادبود استقلال و انسان دوستی در میدان Mustakillik در تاشکند گل گذاشت.

سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور گفت که این گلها با حضور سربازان گارد افتخار گذاشته شد.

Author: admin