دو افسر کمیته امنیت ملی در درگیری با قاچاقچیان زخمی شدند

دو افسر کمیته امنیت ملی در درگیری با قاچاقچیان زخمی شدند

Tainynews – کمیته امنیت ملی در 11 مارس اعلام کرد – افراد مسلح در برابر افسران امنیتی مقاومت کردند تا از توقیف محموله قاچاق در روستای سمرقندک ، منطقه باتکن جلوگیری کنند …

Author: admin