واکسیناسیون معلمان از مغولستان آغاز شد

واکسیناسیون معلمان از مغولستان آغاز شد

Tainynews – واکسیناسیون معلمان و کارمندان م institutionsسسات آموزشی از 11 مارس در مغولستان آغاز شد.

مونتسام گزارش می دهد که در مجموع 34615 معلم و کارمند از مدارس دولتی و خصوصی در 9 منطقه از پایتخت این کشور مایه زنی می شوند.

طبق تصمیم کمیسیون اضطراری دولت ، واکسیناسیون در 18 مکان انجام می شود. برنامه ریزی شده است که معلمان و کارکنان م institutionsسسات آموزشی در طی 2-3 روز از زمان ایمن سازی شوند.

همانطور که توسط سازمان حرفه ای گزارش شده است ، اثر واکسن پس از دریافت دوز اول 64 درصد و پس از دوز دوم 94 درصد خواهد بود. از زمان واکسیناسیون در مغولستان در 23 فوریه ، 48625 نفر تاکنون با اولین دوز واکسن COVID-19 تلقیح شده اند.

Author: admin