رئیس قزاقستان ، سفیر انگلیس در مورد همکاری گفتگو کردند

رئیس قزاقستان ، سفیر انگلیس در مورد همکاری گفتگو کردند

Tainynews به گزارش سرویس مطبوعاتی پارلمان ، نورلان نیگماتولین رئیس مجلس مجارستان قزاقستان از مایکل گیفورد سفیر انگلیس در قزاقستان پذیرایی کرد.

آنها در مورد همکاری دوجانبه گفتگو کردند.

امسال سی امین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین قزاقستان و انگلیس است.

رئیس مجلس مجلیس خاطرنشان کرد که کشورها گفتگوی سیاسی قابل اعتمادی را ایجاد کرده و به طور فعال تجارت و همکاری های اقتصادی ، فرهنگی و انسانی را توسعه می دهند.

وی همچنین افزود که توافق نامه جدید در مورد مشارکت استراتژیک بین قزاقستان و انگلیس در حال توسعه به همکاری همه جانبه کمک خواهد کرد.

Author: admin