قزاقستان تقریباً 900 مورد ویروس کرونا ویروس جدید گزارش کرده است

قزاقستان تقریباً 900 مورد ویروس کرونا ویروس جدید گزارش کرده است

Tainynews – قزاقستان طی روز گذشته 899 مورد ویروس کرونا را ثبت کرده است.

این موارد جدید شامل 237 مورد در آلماتی ، 112 مورد در نور سلطان ، 76 مورد در منطقه آلماتی ، 71 مورد در منطقه قزاقستان غربی ، 68 مورد در منطقه Karaganda ، 55 مورد در منطقه Akmola ، 52 مورد در منطقه Pavlodar ، 49 مورد در منطقه Kostanai ، 41 مورد در Atyrau ، 39 نفر در منطقه آکتوبه ، 38 نفر در منطقه قزاقستان شمالی ، 34 نفر در منطقه قزاقستان شرقی ، 9 نفر در شیمکنت ، 9 نفر در منطقه جامبیل ، 5 نفر در منطقه ترکستان ، 4 نفر در منطقه قیزیلوردا.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 221،669 مورد رسیده است.

Author: admin