روسای جمهور قرقیزستان و ازبکستان در تاشکند گفتگو می کنند

Tainynews – سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور گزارش داد – رئیس جمهور قرقیزستان سدیر جپاروف در 11 مارس با شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان دیدار کرد.

روسای جمهور در مورد همکاری های دوجانبه و چندجانبه فعلی و چشم انداز آن ، اقدامات توسعه بیشتر همکاری موثر گفتگو کردند.

رئیس جمهور میرضیایف با اشاره به سطح بالای مشارکت استراتژیک بین دو کشور ، برای همکاری جدی و گسترده با قرقیزستان و استفاده از تمام منابع موجود برای دستیابی به این هدف ابراز آمادگی کرد.

رئیس جمهور میرضیایف گفت که توافق بر سر افزایش تجارت دو جانبه ، رفع کلیه موانع ، گسترش همکاری بین شرکت ها و مشاغل ، افزایش تعداد سرمایه گذاری های مشترک به 50 مورد ، ایجاد صندوق سرمایه گذاری قرقیزستان و ازبکستان ، استفاده موثر از پتانسیل حمل و نقل ، همکاری در انرژی برق و بخش انرژی ، مسائل مرزی ، و غیره

رئیس جمهور شوکت میرضیایف تأکید کرد: “ازبکستان متعهد به همکاری مشترک فعال و مولد برای سعادت ملت های برادر ما است.”

سدیر جپاروف گفت که توسعه مداوم بیشتر روابط با ازبکستان در همه زمینه های همکاری دو جانبه همچنان یکی از اولویت های اصلی سیاست خارجی قرقیزستان است.

وی به دلیل روابط نزدیک و مبتنی بر اعتماد ، پویایی مثبتی در توسعه روابط دو جانبه ، گفتگوی مستقیم و منظم بین کشورها ذکر کرد.

جپاروف همچنین پیشرفت در تعیین مرزهای مرزی قرقیزستان و ازبکستان را یادداشت کرد و بر اهمیت ادامه و تشدید روند مذاکرات تأکید کرد.

“سادیر جپاروف” اظهار داشت: “طرف قرقیزستان آماده گفتگوهای سازنده و سازنده در مورد همه مسائل است. من اطمینان دارم كه ما قادر خواهیم بود با هم به حل مفصل مرزی برسیم.”

رئیس جمهور جاپاروف گفت ، قرقیزستان توجه ویژه ای به گسترش و تعمیق همکاری های تجاری ، اقتصادی دارد و برای همکاری مشترک در زمینه ایجاد شرایط مساعد برای دسترسی کالاها و خدمات به بازار دو کشور با هدف افزایش تجارت دوجانبه آمادگی نشان داد 2 میلیارد دلار

رئیس جمهور قرقیزستان همچنین از توافق حاصل شده در مورد ایجاد صندوق سرمایه گذاری برای تأمین اعتبار پروژه های سرمایه گذاری مشترک استقبال کرد و ابراز اطمینان کرد که طیف وسیعی از همکاری های دو جانبه با تلاش های مشترک ادامه خواهد یافت.

Author: admin