شوکت میرضیایف و سادیر جپاروف در اقامتگاه کوقساروی درخت صنوبر کاشتند

شاوکت میرضیایف و سدیر جپاروف در اقامتگاه کوقساروی درخت صنوبر کاشتند

Tainynews – رئیس جمهور شوکت میرزیایف و رئیس جمهور سدیر جپاروف امروز درختچه ای را در کوچه میهمانان افتخاری در محل اقامت Quqsaroy در تاشکند کاشتند.

سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور ازبکستان گزارش داد که این مراسم به نمادی از آغاز دوره ای جدید در روابط ازبکستان و قرقیزستان و رشد دوستی دو ملت تبدیل شده است.

درختان کاشته شده توسط رهبران کشورهای شریک در این کوچه می روید.

Author: admin