روسیه گزارش 9،794 مورد جدید ویروس کرونا و 486 مورد مرگ

روسیه 9،794 مورد ویروس کرونا و 486 مورد مرگ را گزارش کرده است

Tainynews – روسیه طی یک روز گذشته 9794 مورد ویروس کرونا را در 85 منطقه ثبت کرده است.

1280 مورد بدون علامت است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 4،370،617 نفر رسیده است.

486 مرگ برای یک روز ثبت شده است. تعداد کشته شدگان ناشی از ویروس کرونا به 91،220 نفر رسید.

در مجموع بیش از 114.4 میلیون آزمایش انجام شده است ، از جمله 337000 آزمایش برای روز گذشته.

506،640 نفر تحت نظر پزشکی باقی می مانند.

Author: admin