مغولستان 103 مورد جدید COVID-19 را گزارش می کند

مغولستان 103 مورد جدید COVID-19 را گزارش می کند

Tainynews وزارت بهداشت گزارش داد ، مغولستان 103 مورد ویروس کرونا را برای روز گذشته ثبت کرده است.

102 مورد از موارد محلی در اولان باتور است ، 1 مورد وارد شده است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 3664 مورد رسیده است.

740 بیمار در بیمارستانها باقی مانده اند. 2 نفر وخیم هستند بیماران بقیه علائم خفیفی دارند.

Author: admin