رئیس جمهور جپاروف و اسماعیلوف رئیس اتاق قانونگذاری ازبکستان در مورد روابط دوجانبه گفتگو کردند

رئیس جمهور جپاروف و اسماعیلوف رئیس اتاق قانونگذاری ازبکستان در مورد روابط دوجانبه گفتگو کردند

Tainynews – رئیس جمهور سدیر جپاروف امروز در چارچوب سفر ایالتی به ازبکستان با نوردین جون اسماعیلوف رئیس اتاق قانونگذاری دیدار کرد ، گزارش خدمات مطبوعاتی رئیس جمهور …

Author: admin