قرقیزستان 63 مورد روزانه COVID-19 را تأیید می کند

قرقیزستان 63 مورد روزانه COVID-19 را تأیید می کند

Tainynews – قرقیزستان 63 مورد روزانه COVID-19 را برای روز گذشته تأیید کرد ، گروه ویژه سراسری پاسخ ویروس کرونا در تاریخ 13 مارس گزارش شده است.

شهر بیشکک 26 مورد روزانه را تأیید کرد ، منطقه چوی – 20 ، منطقه ایسیک کول – 7 ، منطقه نارین – 4 ، اوش – 3 ، منطقه اوش – 2 ، منطقه جلال آباد – 1

طبق گفته وزارت بهداشت ، از مارس 2020 ، در مجموع 86818 مورد آلودگی به COVID-19 در قرقیزستان تأیید شده است.

در یک روز ، 43 نفر از بیماری پنومونی ناشی از COVID-19 و جامعه رهایی یافته اند که در مجموع موارد بهبود یافته به 83809 نفر رسیده است.

Author: admin