318 بیمار COVID-19 در سراسر قرقیزستان بستری شدند

318 بیمار COVID-19 در سراسر قرقیزستان بستری شدند

Tainynews – 318 بیمار COVID-19 از 13 مارس در بیمارستانهای سراسر قرقیزستان تحت درمان هستند.

1 بیمار (0.3)) در شرایط رضایت بخش است ، 212 (66.6 moderate) – وضعیت متوسط ​​، 88 (27.6)) – شدید ، 17 (5.3)) – شرایط بسیار شدید.

272 نفر به طور سرپایی از ویروس کرونا درمان می شوند.

Author: admin