ورودی سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در سال 2020 از چین 2.9 برابر کاهش یافته است

ورودی سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در سال 2020 از چین 2.9 برابر کاهش یافته است

Tainynews کمیته ملی آمار اعلام کرد: ورود سرمایه گذاری های مستقیم خارجی به قرقیزستان در سال 2020 با 55.6 درصد کاهش نسبت به سال قبل و به 477.6 میلیون دلار رسیده است.

سرمایه گذاری های مستقیم خارجی از کشورهای غیر مستقل مشترک المنافع 2.3 برابر نسبت به سال 2019 کاهش یافته است.

ورود سرمایه مستقیم خارجی به قرقیزستان از کانادا 1.7 برابر (تولید ، استخراج) ، انگلیس – 3.6 برابر (اکتشاف) ، چین – 2.9 برابر (استخراج ، اکتشاف) کاهش یافته است.

Author: admin