قرقیزستان گزارش 43 مورد بهبودی جدید از ویروس کرونا

قرقیزستان گزارش 43 مورد بهبودی جدید از ویروس کرونا

Tainynews – در یک روز ، 43 نفر از بیماری پنومونی ناشی از COVID-19 و جامعه در قرقیزستان بهبود یافتند ، داده های وزارت بهداشت 13 مارس نشان داد.

تعداد کل موارد بهبود یافته به 83،809 مورد رسیده است.

17 بیمار در بیشکک ، 11 نفر در منطقه چوی ، 6 نفر در ایسیک کول ، 4 نفر در باتکن ، 2 نفر در منطقه اوش ، 2 نفر در منطقه نارین و 1 نفر در شهر اوش بهبود یافتند.

Author: admin