ازبکستان یک هلی کوپتر را به قرقیزستان محاصره می کند ، یک بالگرد دیگر تعمیر می کند

ازبکستان یک هلی کوپتر را به قرقیزستان محاصره می کند ، و دیگری را تعمیر می کند

Tainynews گالینا بایترک سخنگوی ریاست جمهوری در مورد نتایج سفر دولتی سدیر جپاروف به ازبکستان گفت: طرف ازبکی یک هلی کوپتر را از طریق وزارت دفاع به قرقیزستان می دهد و یک فروند دیگر را تعمیر می کند.

وی افزود ، آموزش در زمینه سلاح های ترکیبی ، آموزش خلبانان و علائم راهنما نیز در نظر گرفته شده است.

رئیس جمهور سدیر جپاروف در تاریخ 11-12 مارس به ایالت ازبکستان سفر کرد.

در این بازدید بیش از 20 سند همکاری دوجانبه امضا شد.

اسناد امضا شده به منظور تعمیق همکاری های دوجانبه است.

Author: admin