وزیر بهداشت قرقیزستان توضیح داد که چرا در مراسم تبادل اسناد با همتای ازبکی خود دست نداد

وزیر بهداشت قرقیزستان توضیح داد که چرا در مراسم تبادل اسناد با همتای ازبکی خود دست نداد

Tainynews – وزیر بهداشت و توسعه اجتماعی قرقیزستان علیمكادیر بیشنالیف به AKIpress گفت كه چرا در مراسم تبادل اسناد با همتای ازبكی خود عبدوكاكیم حاجیبایف دست نداد.

رئیس جمهور سدیر جپاروف از 11 تا 12 مارس برای یک سفر دولتی به ازبکستان بود و بیشنالیف نیز در این هیئت بود.

“طبق پروتکل ، ما قرار بود با توافق نامه ها تبادل نظر کنیم و بس. همه وزرا دستشان را تکان ندادند. به نظر می رسد وزیر بهداشت ازبکستان این موضوع را فراموش کرده است. من به او گفتم ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم و انجام ندادم “شما پاسخ دهید ،” او گفت.

Author: admin