27 نفر دیگر به مدت یک روز در قرقیزستان از ویروس کرونا بهبود می یابند

27 نفر دیگر به مدت یک روز در قرقیزستان از ویروس کرونا بهبود می یابند

Tainynews – 27 نفر دیگر طی روز گذشته از بیماری پنومونی ناشی از COVID-19 و جامعه در قرقیزستان بهبود یافتند ، نیروی کار در سراسر کشور برای پاسخ ویروس کرونا در 14 مارس گزارش شده است.

منطقه چوی گزارش 11 مورد بهبودی جدید ، بیشکک – 10 ، منطقه نارین – 2 ، منطقه باتکن – 2 ، اوش – 1 ، منطقه اوش – 1.

از مارس 2020 ، قرقیزستان در مجموع 86850 مورد COVID-19 را تأیید کرده است. در مجموع 83،836 نفر از بیماری COVID-19 بهبود یافته و 14481 نفر درگذشتند.

Author: admin