مغولستان روزانه 128 مورد ویروس کرونا را گزارش می کند

مغولستان روزانه 128 مورد ویروس کرونا را گزارش می کند

Tainynews وزارت بهداشت گفت: مغولستان 128 مورد ویروس کرونا را روزانه تأیید کرده است.

از 14 مارس ، تعداد کل موارد ثبت شده ویروس کرونا در مغولستان 3،961 (+128) است.

46 نفر دیگر در طول روز بهبود یافتند و مجموع کسانی که بهبود یافتند به 30001 نفر (46+) رسید.

943 نفر تحت درمان قرار می گیرند ، 2 نفر از آنها به شدت بیمار ، 6 نفر به شدت بیمار و مابقی خفیف هستند.

Author: admin