20 خودرو آمبولانس اهدایی دولت ازبکستان وارد شهر اوش شدند

20 خودرو آمبولانس اهدایی دولت ازبکستان وارد شهر اوش شدند

Tainynews وزارت بهداشت جمهوری قرقیزستان گفت: 20 ماشین آمبولانس اهدایی توسط دولت ازبکستان در تاریخ 13 مارس وارد شهر اوش شدند.

کمک های بشردوستانه توسط شایاتک عبدوراخمانوف ، هماهنگ کننده خدمات بهداشتی درمانی منطقه اوش و باکتیبک آلائیچیف ، معاون اول فرماندار منطقه اوش دریافت شد که از طرف ازبک برای این کمک ها قدردانی کرد.

در آینده نزدیک ، آمبولانس ها مطابق با دستور وزارت بهداشت و توسعه اجتماعی جمهوری قرقیزستان بین سازمان های بهداشتی توزیع می شوند.

این کمک ها در جریان سفر دولتی رئیس جمهور سدیر جپاروف به ازبکستان انجام شد.

Author: admin