قرقیزستان گزارش 32 مورد روزانه ویروس کرونا ، 1 مورد مرگ

قرقیزستان گزارش 32 مورد روزانه ویروس کرونا ، 1 مورد مرگ

Tainynews – 32 مورد جدید از عفونت COVID-19 تا صبح 14 مارس در قرقیزستان ثبت شد.

22 مورد از این موارد در بیشکک ، 5 مورد در منطقه اوش و 5 مورد در منطقه ایسیک کول تایید شده است.

در طی یک روز یک مرگ ثبت شد.

3،657 تست PCR در سراسر کشور انجام شد.

از مارس 2020 ، قرقیزستان در مجموع 86850 مورد COVID-19 را تأیید کرده است.

Author: admin