قرقیزستان و ازبکستان موافقت می کنند که گذرگاه مرزی کایتپاس را بازگشایی کنند

قرقیزستان و ازبکستان موافقت می کنند که گذرگاه مرزی کایتپاس را بازگشایی کنند

Tainynews مطبوعات اداره دولت باتکن گزارش داد: “اطلاعاتی مبنی بر اینکه قرقیزستان یک راهرو برای حفره سوخ برای ازبکستان فراهم خواهد کرد ، خلاف واقع است”

Author: admin