رئیس جمهور جپاروف برای شرکت در اجلاس غیررسمی شورای همکاری ترکی

رئیس جمهور جپاروف برای شرکت در اجلاس غیررسمی شورای همکاری ترکی

Tainynews – سدیر جپاروف ، رئیس جمهور قرقیزستان امروز با دبیرکل شورای همکاری ترکی ، بغداد امریف ، دیدار کرد ، سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور گزارش داد …

Author: admin