هیئت قرقیزستان برای دیدار از مرز ازبکستان در 24 مارس دیدار می کند

هیئت قرقیزستان برای بازدید ازبکستان برای گفتگوهای مرزی در 24 مارس

Tainynews کامچیبک تاشیف ، رئیس کمیته امنیت ملی ایالت ، در ملاقات با ساکنان روستای سمرقاندک ، منطقه باتکن در 15 مارس ، گفت: کمیسیون بین دولتی قرقیزستان برای تعیین مرز و تعیین مرز از 24 از مارس به ازبکستان دیدار خواهد کرد.

Author: admin