تاشیف می گوید راهروی دهلیز سوخ در نظر گرفته نشده است

تاشیف می گوید راهروی دهلیز سوخ در نظر گرفته نشده است

Tainynews – كامچيبك تاشيف ، رئيس كميته امنيت ملي دولت ، در 15 مارس ، هنگام بازديد كاري از دهكده ساماركندك ، منطقه باتكن ، گفت: افتتاح راهرو در محوطه غار سوخ در نظر گرفته نشده است.

Author: admin