رئیس کمیته امنیت ملی با ساکنان مرز باتکن دیدار می کند

رئیس کمیته امنیت ملی با ساکنان مرز باتکن دیدار می کند

Tainynews سرویس مطبوعاتی گزارش داد ، كامچیبك تاشیف ، رئیس كمیته امنیت ملی ایالت ، در 15 مارس با ساكنان محلی در روستای ساماركندك ، منطقه باتكن ملاقات كرد.

آنها درمورد مشکلات پیش روی ساکنان مناطق مرزی بحث کردند.

تاشیف به حاضران گفت كه تمام مسائل مربوط به مرز تحت كنترل ویژه دولت است و مذاكرات با كشورهای همسایه در حال انجام است.

وی گفت: “تمام بخشهای مورد مناقشه مرز با رعایت منافع دولت به صورت مسالمت آمیز حل و فصل خواهد شد.”

تاشیف همچنین به مردم محلی درباره مسئولیت کیفری در جلوگیری از ممانعت از پلیس و سایر اجساد در جلوگیری از قاچاق کالا و سایر جنایات هشدار داد.

Author: admin