کارگران اورژانس بیش از 700 کیلومتر راه در قرقیزستان را طی 24 ساعت گذشته ضد عفونی می کنند

کارگران اورژانس بیش از 700 کیلومتر راه در قرقیزستان را طی 24 ساعت گذشته ضد عفونی می کنند

AKIPRESS.COM – وزارت امور اضطراری طی 24 ساعت گذشته 752،010 متر جاده قرقیزستان را ضد عفونی کرده است.

بیش از 12000 تخت آماده شده است.

به شهروندان که در نقاط مشاهده ایستاده اند سه بار در روز وعده های غذایی گرم داده می شود.

بیش از 459 نفر از کارگران وزارت امور اضطراری و 119 دستگاه خودرو درگیر در مراحل ضد عفونی در سراسر کشور بودند.

Author: admin

پاسخی بگذارید