قطر قصد دارد بیش از 9 میلیون دلار مرکز درمانی در بیشکک احداث کند

قطر قصد دارد بیش از 9 میلیون دلار مرکز درمانی در بیشکک احداث کند

Tainynews Sabyrbek Jumabekov رئیس آن در فیس بوک گفت – دولت قطر 9.24 میلیون دلار برای ساخت یک ساختمان 9 طبقه جدید از مرکز تحقیقات آسیب شناسی و جراحی ارتوپدی بیشکک اختصاص داد.

Sabyrbek Jumabekov گفت که این دیدار با سفیر قطر عبدالله احمد السولایتی برگزار شد.

“هیئت قطر در مورد اختصاص 9.24 میلیون دلار برای ساخت یک ساختمان 9 طبقه از مرکز تحقیقات جراحی ارتوپدی و آسیب شناسی بیشکک ، که دارای تجهیزات پیشرفته است ، خبر داد. این 100٪ کمک مالی و غیر قابل استرداد است ، “جمابكف گفت.

Sabyrbek Jumabekov گفت ، سفارت مناقصه ای برای ساخت وساز اعلام می کند و بر روند ساخت و ساز نظارت می کند.

Author: admin