قرقیزستان بیش از 180،000 معلول را در خود جای داده است

قرقیزستان بیش از 180،000 معلول را در خود جای داده است

Tainynews توکون مامیتوف ، دادستان دادستان ، در یک میزگرد در 16 مارس گفت ، قرقیزستان بیش از 180 هزار معلول را در خود جای داده است.

بیش از 30000 نفر آنها کودک هستند.

مامیتوف پیشنهاد می کند که یک شورای هماهنگی زیر نظر دفتر دادستان برای ایجاد مشکلات افراد معلول ایجاد شود. شورای هماهنگی از مقامات خواسته است که کلیه تعهدات خود را درمقابل افراد دارای معلولیت انجام دهند.

به گفته وی ، شورای هماهنگی شامل نمایندگان سازمان های بین المللی ، مدافعان حقوق بشر ، فعالان خواهد بود.

این شورا به مسائل افراد معلول رسیدگی کرده و مشکلات آنها را مطرح می کند.

Author: admin