موارد روزانه ویروس کرونا ممکن است در قزاقستان به 1700 مورد برسد

موارد روزانه ویروس کرونا ممکن است در قزاقستان به 1700 مورد برسد

Tainynews الکسی تسوی ، وزیر بهداشت قزاقستان ، در جلسه دولت گفت: – ممکن است موارد روزانه ویروس کرونا در بدترین حالت به 1700 مورد در قزاقستان برسد.

وی خاطرنشان کرد ، در بهترین حالت ، قزاقستان 500 پرونده روزانه را ثبت خواهد کرد.

وی معتقد است واکسیناسیون منجر به تثبیت وضعیت اپیدمیولوژیک در کشور می شود.

از 16 مارس ، قزاقستان در مجموع 225،685 مورد ویروس کرونا تأیید کرده است ، 92٪ آنها بهبود یافته و حدود 3 هزار نفر فوت کرده اند.

Author: admin