قرقیزستان و ازبکستان توافق نامه همکاری در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و نقض قوانین گمرکی را امضا کردند

قرقیزستان و ازبکستان توافق نامه همکاری در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و نقض قوانین گمرکی را امضا کردند

Tainynews – دولت در 16 مارس گفت: وزارت اقتصاد و دارایی جمهوری قرقیزستان و کمیته دولتی گمرک ازبکستان توافق نامه همکاری در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و نقض قوانین گمرکی را امضا کردند …

Author: admin