ازبکستان 1000 تن بذر گندم زمستانه با عملکرد بالا به قرقیزستان عرضه می کند

ازبکستان 1000 تن بذر گندم زمستانه با عملکرد بالا به قرقیزستان عرضه می کند

Tainynews سرویس مطبوعاتی وزارت کشاورزی گفت: توافق نامه تهیه 1000 تن بذر گندم زمستانه پر محصول و 500 تن بذر پنبه به قرقیزستان با ازبکستان منعقد شد ،

Author: admin