رشد در قرقیزستان بعید است تا سال 2023 به شاخص های 2019 بازگردد: بانک جهانی

رشد در قرقیزستان بعید است تا سال 2023 به شاخص های 2019 بازگردد: بانک جهانی

Tainynews نوید حسن نقوی ، مدیر امور بانک جهانی در جمهوری قرقیزستان ، بعید گفت اقتصاد قرقیزستان تا سال 2023 به سطح 2019 بازگردد …

Author: admin