ترکمنستان مسدود کردن سرویس های VPN را افزایش می دهد

ترکمنستان مسدود کردن سرویس های VPN را افزایش می دهد

Tainynews – ترکمنستان باعث انسداد VPN شد. turkmen.news گزارش داد که سرویس کنفرانس ویدیویی Zoom و Paypal مسدود شده است.

سرویس های ویژه خدمات میزبانی سرویس دهنده های VPN را مسدود می کنند.

به گفته منابع turkmen.news ، اخیراً خدمات میزبانی VPN ، به مدت یک روز پس از شروع استفاده در ترکمنستان ، خیلی سریع مسدود می شوند. کارشناسان تصور می کنند این نوعی سیستم خودکار است.

ترکمنستان کلیه رسانه های مستقل ، شبکه های اجتماعی خارجی و بسیاری از وب سایت های دیگر را مسدود می کند.

وب سایت های رسانه های مجاز با کمی تغییر اخبار خبرگزاری دولتی TDH را که عمدتا به کار و استراحت رئیس جمهور قربانقلی بردیمحمدوف اختصاص دارد ، منتشر می کنند.

Author: admin