10 بیمار coronavirus در بیمارستان منطقه Kara-Suu باقی مانده اند

10 بیمار coronavirus در بیمارستان منطقه Kara-Suu باقی مانده اند

Tainynews – به گزارش تورموش ، ده بیمار در حال درمان پزشکی از کروناویروس در یک بیمارستان در منطقه کارا سو سو هستند.

39 مورد COVID-19 در کل در منطقه کارا-سو تأیید شد.

قرقیزستان تا صبح روز 15 مه 29 مورد جدید COVID-19 را تأیید کرد که تعداد کل پرونده ها به 1111 مورد رسیده است.

Author: admin