قرقیزستان قصد دارد واکسیناسیون علیه ویروس کرونا را از آوریل آغاز کند

قرقیزستان قصد دارد واکسیناسیون علیه ویروس کرونا را از آوریل آغاز کند

Tainynews علیمكادیر بیشنالیف ، وزیر بهداشت و توسعه اجتماعی در 16 مارس به AKIpress گفت: واكسیناسیون علیه عفونت ویروس كرونا از ماه آوریل در قرقیزستان برنامه ریزی شده است.

Author: admin