در صورت وخیم شدن وضعیت COVID-19 ، قرقیزستان ممکن است محدودیت های قرنطینه را بازگرداند

در صورت بدتر شدن وضعیت COVID-19 ، قرقیزستان ممکن است محدودیت های قرنطینه را بازگرداند

Tainynews وزیر بهداشت و توسعه اجتماعی ، آلمكادیر بیشنالیف ، 16 مارس به AKIpress گفت ، قرقیزستان ممكن است محدودیت ها را در صورت وخیم تر شدن وضعیت COVID-19 بازگرداند …

Author: admin