20 کیلومتر از جاده جاده مدنیات – جلال آباد در سال 2021 آسفالت خواهد شد

20 کیلومتر از جاده جاده مدنیات – جلال آباد در سال 2021 آسفالت خواهد شد

Tainynews وزارت حمل و نقل گفت: کار در جاده جاده مدنیات – جلال آباد از پروژه بازسازی بزرگراه بیشکک – اوش به موقع آغاز می شود و به طور کامل تکمیل می شود …

Author: admin