قیمت سوخت از ژانویه در قرقیزستان 20-22 درصد افزایش یافته است

قیمت سوخت از ژانویه در قرقیزستان 20-22 درصد افزایش یافته است

Tainynews – کل تقاضای بازار برای سوخت و روان کننده در قرقیزستان 1 200 000 تن است.

کنشبای تایلاکوف ، معاون مدیر آژانس تنظیم مقررات ضد انحصار دولت در جریان توجیهی در دولت گفت ، تقاضای نفت خام 50 هزار تن ، بنزین – 460 000 تن ، سوخت دیزل – 480 000 تن ، سوخت جت – 100 000 تن است.

وی گفت ، آژانس از بازرگانان نفت در قرقیزستان خواسته است تا برای جلوگیری از افزایش بی دلیل قیمت ها و نقض حقوق مصرف کنندگان ، سوخت را ذخیره کنند.

وی گفت: کشورهای تولیدکننده نفت رشد بیش از 50 درصدی قیمت سوخت ها و روان کننده ها را مشاهده می کنند.

وی افزود: “ما از ژانویه 2021 20-22 درصد افزایش داریم. خواسته اصلی ما احترام به منافع مصرف کنندگان است.”

Author: admin