رسمی بودن وضعیت ویژه باتکن در قرقیزستان قبل از اول ژوئن بعید است

رسمی بودن وضعیت ویژه باتکن در قرقیزستان قبل از اول ژوئن بعید است

Tainynews دانیار ایمانالیف ، معاون وزیر دارایی و اقتصاد ، در جلسه دولت در 17 مارس گفت ، کار رسمی کردن وضعیت ویژه منطقه باتکن همانطور که قبلاً برنامه ریزی شده بود به اتمام نخواهد رسید …

Author: admin