قرقیزستان ممکن است طبق برنامه ریزی شده از اول ماه مه صدور گذرنامه الکترونیکی را شروع نکند

قرقیزستان ممکن است طبق برنامه ریزی شده از اول ماه مه صدور گذرنامه الکترونیکی را شروع نکند

معاون وزیر دارایی و اقتصاد دانیار ایمانالیف

Tainynews دانیار ایمانالیف ، معاون وزیر دارایی و اقتصاد ، در جلسه دولت در 17 مارس گفت: – خطراتی وجود دارد که معرفی گذرنامه های الکترونیکی در قرقیزستان قبل از اول ماه مه انجام نشود.

Author: admin