نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی قرقیزستان از 52 به 68 درصد افزایش یافت

نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی قرقیزستان از 52 به 68 درصد افزایش یافت

Tainynews – نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی قرقیزستان از 52٪ به 68٪ افزایش یافته است نوید حسن نقوی مدیر کشور بانک جهانی در جمهوری قرقیزستان در این دیدار به نمایندگان رسانه ها گفت.

به گفته وی ، وضعیت بدهی خارجی کاملاً متوسط ​​است.

وی گفت که صندوق بین المللی پول در حال رایزنی است و بهار امسال بر اساس این مشاوره ها ارزیابی خواهد كرد.

به گفته وی ، بدهی خارجی با توجه به شرایط فعلی در سراسر جهان در حال رشد است.

Author: admin